Máy chà sàn liên hợp

Máy chà sàn liên hợp ROMA MODEL: RM 50B(NEW) ( dùng bình Accquy)

XUẤT XỨ:ITALIA
BẢO HÀNH 2 NĂM
BẢO TRÌ 10 NĂM

 

Máy chà sàn liên hợp ROMA MODEL: RM 70BT (NEW) ( dùng bình Accquy)

XUẤT XỨ:ITALIA
BẢO HÀNH 2 NĂM
BẢO TRÌ 10 NĂM

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái ROMA MODEL: RM 75 BT

XUẤT XỨ:ITALIA
BẢO HÀNH 2 NĂM
BẢO TRÌ 10 NĂM

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái ROMA MODEL: RM 115 BT(NEW)

XUẤT XỨ:ITALIA
BẢO HÀNH 2 NĂM
BẢO TRÌ 10 NĂM

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái ROMA MODEL: RM 125 BT(NEW)

XUẤT XỨ:ITALIA
BẢO HÀNH 2 NĂM
BẢO TRÌ 10 NĂM

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái ROMA MODEL: RM 180 BT(NEW)

XUẤT XỨ:ITALIA
BẢO HÀNH 2 NĂM
BẢO TRÌ 10 NĂM
 Pre12